Här presenteras min släktforskning över min egen släkt. Här finns även min frus adoptiv släkt.
Hennes biologiska släkt kommer senare
Använd någon av nedanstående knappar för att leta bland min släktforskning.
 

 

 

En del av de nationer man kan återfinna personer från i denna släktforskning.

Sverige Skåne   Danmark Tyskland
Norge USA StorBritannien Brasilien
Finland Polen Kina Schweiz

En del källor saknas fortfarande men jag jobbar på att komplettera databasen. De huvudsakliga källor som jag använder är Sveriges Dödbok samt där det är möjligt från kyrkböckerna via Arkiv Digital och Genline.